Tryck

Holz-Jaeger UG (begränsat ansvar)

Sodbruch 5

51588 Nümbrecht

Tyskland

Tel: 02293/90799-9

Fax: 02293/90799-8
info@holz-jaeger.com
www.verktyg.eu

Ledande partner:

Svenja Jaeger
Handelsregister Lokal domstol Siegburg: HRB 11847
Skattenummer: 212/5736/1085
Identifieringsnummer för omsättningsskatt: DE281111341

Förfarande vid klagomål

Tvistlösning online i enlighet med art. 14 para. 1 ODR-VO:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS),

som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Ansvarsfriskrivning: Trots noggrann kontroll av innehållet tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Operatörerna av de länkade sidorna är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol.