Oxalsyra | Avfettningsmedel för trä | Rengöringsmedel för silver

Tips

Oxalsyra är fullständigt biologiskt nedbrytbar och bryts ned till vatten, koldioxid och kolmonoxid genom bildning av myrsyra. Den är klassificerad i den lägsta vattenfarlighetsklassen WGK1 och är lämplig för rengöring av alla obehandlade eller oljade träytor.

Rengöringsmedlet får inte komma i kontakt med galvaniserade komponenter, eftersom galvaniseringen då skadas. Blekning uppstår när rengöringsmedlet kommer i kontakt med målade ytor.

Oxalsyra förekommer naturligt i t.ex. rabarber, ängssyra och spenat. Den är helt biologiskt nedbrytbar och tar bort den grå färgen från trä och gör det ljusare. Den löser upp rost och rengör missfärgat silver.

Beakta säkerhetsanvisningarna på förpackningen. Oxalsyra får inte hamna i händerna på barn. Vid förtäring eller kontakt med ögonen, skölj omedelbart och kontakta läkare.

Använd som rengöringsmedel för uteplatser

Avlägsna grov smuts från träet och förvätska väl. Använd gummihandskar och skyddsglasögon. Lös oxalsyran i vatten i förhållandet 1:20 (50 gram per liter). Applicera rengöringsmedlet på det våta träet, t.ex. med en mopp, och låt verka i ca 15 minuter.

Gnugga sedan med en skurborste eller handborste. Skölj träet med rikligt med vatten.

Varning: Galvanisering skadas eller förstörs av oxalsyra!

Använd som silverrengöringsmedel

Lös oxalsyran i vatten i förhållandet 1:20 (50 gram per liter) och placera det anlöpta silvret i lösningen. Tvätta bort oxalsyralösningen efter ca 15 minuter.