TOPP 10 trädgårdsredskap

Här presenterar vi trädgårdsredskap och utrustning som är viktiga för att underhålla en vacker trädgård.

Topp 10:

 1. Spade
 2. Spade
 3. Grävgaffel
 4. Rake
 5. Hoe
 6. Agnar för trädgård
 7. Kultivator
 8. Planteringsspade
 9. Trädgårdssax
 10. Grensåg + trädgårdskniv

Hochwertige Produkte Haus und Garten
Spaten für Damen Gärtnerspaten

1:a spade

Trädgårdsmästarspade | Engelsk spade | Damspade | Rotspade | Rotspade

Spadar är idealiska för att gräva ner i marken, skära av svärd och förbereda bäddar. De är oumbärliga för plantering av buskar, unga träd och häckväxter. Spaden tolererar dock inte permanent hävstångseffekt. Om spadbladet utsätts för en alltför kraftig hävstångseffekt kan det skadas permanent. Ju större och tunnare spadblad och ju sprödare material, desto lättare går spadbladet sönder. Om stålet är för mjukt kan klingan böjas. De smidda spadarna från Krumpholz är tillverkade för maximal hållbarhet och stabilitet. Men även de robusta spadarna från Krumpholz kan förstöras av överdriven hävstångseffekt. Smidda slitbanor gör det lättare att gräva ner sig i marken och skyddar skor och fötter. För hårdare jordar är en spade med ett mindre spadblad fördelaktig.

2:a spade

Frankfurt spade | Holstein spade | Bayern spade | Emsland spade | Dam spade | Spade spade

Spadar är det rätta valet för att gräva planteringshål och flytta löst bulkmaterial.

   • Holstein Holstein-skopa med rak framkant är perfekt för att skyffla löst bulkmaterial på fast mark.
   • Frankfurt Frankfurt-spade har ett spetsigt, runt, hjärtformat blad för att gräva upp stenig mark. Den spetsiga formen gör det lättare att sticka hål på stora mängder löst bulkmaterial.
   • Den nederländska nederländska och Emsländsk spade liknar Holstein-spaden, men har en böjd framkant som är mycket väl lämpad för att t.ex. gräva diken. Det mindre bladet gör dem populära bland kvinnor.
   • Den bayerska bayersk spade med ett avsmalnande, endast mycket svagt böjt blad är utformad för att lättare tränga in i tyngre, steniga jordar.

Krumpholz trädgårdsredskap

1581 – Damspade – 130 cm askskaft

Värderingar

46,95  inkl. moms

3. gravgrävare

Spadgaffel | grävgaffel | spadgaffel för damer

Krumpholz grävgaffel eller spadgaffel har fyra smidda och lätt böjda pinnar. Askhandtaget är inbäddat i bladet via en metallsko.

Grävgaffeln används för att lossa och gräva upp matjorden. Jämfört med spaden är pinnarna mer stabila och kan användas bättre för hävstångseffekt. Pinnarna skadar växtrötterna betydligt mindre än ett genomgående spadblad.

Användningen av grävgafflar minskar avsevärt fragmenteringen av nyttiga daggmaskar, som spelar en viktig roll i bildandet av humus i jorden.

Grävgaffeln kan drivas ned i marken med mindre kraft än en spade.

Med sina bredare lanspinnar är grävgaffeln nr. 0414 även idealisk för potatisupptagning.

4:e rake

Vägkratta | Bågkratta | Handkratta | Handkratta | Scarifying kratta | Junior kratta

Krattor och räfsor används för att sprida och samla löst organiskt eller mineraliskt material. Lätta löv och gräsklipp eller kraftigt grus och sand. Vi har den perfekta krattan för varje uppgift.
Handsträngläggare och handsträngläggare är perfekta för små jobb i rabatter och upphöjda bäddar. De stora krattorna är avsedda för grova arbeten i trädgården och för arbete på byggarbetsplatser eller inom kommunal service.

De många olika krattarna från Krumpholz erbjuder alla trädgårdsmästare det rätta verktyget för att samla upp löst fallande och klippt material.

5:e hacka

Hacka | Rothacka | Bäddhacka | Gödselhacka | Slänthacka | Fälthacka | Karsthacka | Harzhacka

De smidda hackorna från Krumpholz är särskilt robusta och, beroende på utförande, perfekta för grovt och finare arbete.
De robusta hackorna kan också användas för att skära igenom massiva rötter och skapa större planteringshål eller dräneringsdiken.
Bäddhackorna är utformade för ogräsbekämpning i bädden eller för arbete på fältet.
Vi har den rätta hackan för varje behov. För trädgårdsmästare och landskapsarkitekter, för yrkesverksamma på kommunala byggarbetsplatser och, naturligtvis, för privata trädgårdsmästare med höga krav på sina trädgårdsredskap.

Krumpholz trädgårdsredskap

1383 – Sporkhacka – 140 cm askskaft

Värderingar

88,95  inkl. moms

Krumpholz trädgårdsredskap

1646 – Karsthacka – 130 cm askskaft

54,95  inkl. moms

Krumpholz trädgårdsredskap

1650 – Hacka – 105 cm askskaft

Värderingar

75,95  inkl. moms

6. agnar från trädgården

Handhacka | Trädgårdshacka | Handhacka | Hjärthacka | GALA handhacka | Chelseahacka

De smidda handhackorna från Krumpholz är särskilt robusta och, beroende på utförande, perfekta för grövre eller finare arbeten.
Beroende på modell kan handhackorna användas för att skära igenom rötter och gräva planteringshål. Vi har också de perfekta handredskapen för ogräsbekämpning i rabatter.

7:e kultivator

Kultivator | såtand | blomklor | handplog | handharv | jordluckrare

De kultivatorer som Krumpholz smider är smidda av starkt och segt kolstål. De används för att luckra upp jorden och bekämpa ogräs. Markens skiktning förändras inte under processen.

Den naturliga skiktningen av marken kan delas in i tre områden. Matjord, underjord och moderberg

Matjorden är det viktigaste lagret för växternas tillväxt. Där blandas humusen och kombineras med mineralkomponenter. Humusen består av nedbrutet material från flora och fauna. Matjorden bryts ned och omvandlas av svampar och bakterier och blandas med mineralkomponenterna av daggmaskar. En frisk matjord med hög humushalt är avgörande för en vital växttillväxt.

Underjorden består huvudsakligen av mineraliska material. Underjorden består av vittrade stenar, sand och material som tvättats in från matjorden. Det finns knappt någon humus där.

Varför bearbeta jorden med en såtand eller jordluftare?

Genom att gräva upp frisk matjord med en spade eller grävgaffel transporteras organiskt liv till den syrefattigare underjorden. Många av dessa organismer kan inte leva där och dör. Jorden förlorar livskraft och näringsämnen.

När jorden rivs upp med sågtanden transporteras inte matjorden till djupare jordlager. Daggmaskar, svampar och bakterier bevaras och ökar kontinuerligt humushalten. Denna process kan stödjas och förstärkas genom lämplig organisk gödsling.

Först bör jorden rensas från ogräs, t.ex. genom att kratta med en kultivator. När ogräset har avlägsnats drar du såtanden genom bädden i korsande banor. Avståndet mellan raderna ska vara mellan 15 och 25 centimeter.

När odlas sängen med suggan?

Bädden bör odlas antingen före eller efter vintern. Bearbetning före vintern är idealisk. Frosten får den spruckna jorden att smulas sönder på bästa sätt. Men det går också bra att odla på våren före den första sådden/planteringen. Din egen motivation är ofta högre på våren.

Det bästa sättet att finfördela matjorden är att använda en kultivator eller jordfräs. De uppluckrade jordlagren kan lättare ta upp värme, luft, vatten och näringsämnen. Samtidigt är jorden optimalt förberedd för gödsling – det är bäst att använda naturliga gödselmedel för att säkerställa att jorden alltid förses med tillräckligt med näringsämnen.

Krumpholz trädgårdsredskap

1334 – Kultivator – handtag i ask

Värderingar

27,95  inkl. moms

8. Planteringsspade

Handspade | Planteringsspade | Ogrässpade | Handspade | Komposteringsspade

De smidda handspadarna / planteringsspadarna från Krumpholz är perfekta för mindre jobb i rabatter och grönsaksland eller för arbete i växthus. Planteringsspadar är också det perfekta valet för omplantering, plantering och transplantation av unga växter / grönsaksväxter och är oumbärliga trädgårdsredskap som används varje dag.
Våra planteringsspadar är smidda av kolstål och har högkvalitativa handtag av ask eller knopphandtag av ask, och de är ett sant nöje att använda när det gäller känsla, utseende och hållbarhet.