Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen faller utanför hans närings- eller yrkesverksamhet).

Avbokningsregler

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp avtalet inom 30 dagar utan att ange något skäl.

Avbokningsperioden är 30 dagar från datumet,

  • där du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportören, har eller har tagit godset i besittning, förutsatt att du har beställt ett eller flera gods som en del av en enda beställning och dessa levereras eller kommer att levereras enhetligt, eller
  • den dag då du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning, förutsatt att du har beställt flera varor som en del av en enda beställning och dessa levereras separat, eller
  • på vilken du eller en av dig angiven tredje part, som inte är transportör, har tagit emot den sista delsändningen eller det sista stycket, om du har beställt varor som levereras i flera delsändningar eller stycken, eller
  • den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit de första varorna i besittning, förutsatt att ni har ingått ett avtal om regelbunden leverans av varor under en bestämd tidsperiod.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland, Telefonnummer: 02293/907999, E-Mail-Adresse: info@holz-jaeger.com) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på annulleringsformulär, men det är inte obligatoriskt. Du kan också elektroniskt fylla i och skicka in formuläret för annullering av modellen eller en annan tydlig deklaration på vår webbplats https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/. Om du använder dig av detta alternativ kommer vi att skicka en bekräftelse på mottagandet av en sådan annullering utan dröjsmål (t.ex. via e-post).

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövande av din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Vi kan vägra att återbetala dig förrän vi har fått tillbaka varorna eller förrän du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen löper ut om du skickar varorna innan 30-dagarsperioden har löpt ut.

Vi står för kostnaden för att returnera varorna om du använder det returformulär som tillhandahålls av oss och varorna returneras till oss inom Tyskland.

Om du skickar tillbaka varorna till oss från ett annat land än Tyskland, måste du stå för kostnaderna för returfrakten. Kostnaden för att returnera varorna varierar kraftigt och beror på vilket land du returnerar varorna från samt paketets storlek och vikt. Kostnaderna för en returförsändelse från ditt land kan du t.ex. få reda på via följande länk till logistikleverantören GLS: https://gls-group.eu/

I händelse av en defekt eller felaktig leverans tillhandahåller vi alltid en GLS-returetikett.

Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

– Till

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland, telefonnummer: 02293/907999, e-postadress: info@holz-jaeger.com

– Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

– Beställd den (*)/ mottagen den (*)

– Konsumentens/konsumenternas namn

– Konsumentens/konsumenternas adress

– Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper)

– Datum

___________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.