Smidd kultivator – kultivator – såtand – jordluftare från Krumpholz 1799

Krumpholz trädgårdsredskap

1334 – Kultivator – handtag i ask

Värderingar

27,95  inkl. moms

KultivatorKultivatorSåtandBlomklorJordluftare

används för jordbearbetning, smulning av matjord och ogräsrensning. Den från Krumpholz smidda kultivatorer är tillverkade av särskilt starkt och segt kolstål. De används för att luckra upp jorden och bekämpa ogräs utan att skada jordlagren.

Den naturliga skiktningen av marken kan delas in i tre områden. Matjord, underjord och moderberg

Matjorden är lämplig för växter det viktigaste lagret för växters tillväxt. Där blandas humusen och kombineras med mineralkomponenter. Humusen består av nedbrutet material från flora och fauna. Matjorden bryts ned och omvandlas av svampar och bakterier och blandas med mineralkomponenterna av daggmaskar. En frisk matjord med hög humushalt är avgörande för en vital växttillväxt.

Underjorden består huvudsakligen av mineraliska material. Underjorden består av vittrade stenar, sand och material som tvättats in från matjorden. Det finns knappt någon humus där.

Källberget består av nästan uteslutande från oförvitrade berglager. Denna underjord utgör grunden för markens utveckling.

Varför bearbeta jorden med en såtand eller jordluftare?

Genom att gräva upp frisk matjord med en spade eller grävgaffel transporteras organiskt liv till den syrefattigare underjorden. Många av dessa organismer kan inte leva där och dör. Jorden förlorar livskraft och näringsämnen.

När jorden rivs upp med sågtanden transporteras inte matjorden till djupare jordlager. Daggmaskar, svampar och bakterier bevaras och ökar kontinuerligt humushalten. Denna process kan stödjas och förstärkas genom lämplig organisk gödsling.

Bearbeta jorden med såtand är mycket enklare, mindre ansträngande och snabbare än att gräva med en spade eller grävgaffel. Först bör jorden rensas från ogräs, t.ex. genom att kratta med en kultivator. När ogräset har avlägsnats drar du såtanden genom bädden i korsande banor. Avståndet mellan raderna ska vara mellan 15 och 25 centimeter.

När odlas sängen med suggan?

Bädden bör odlas antingen före eller efter vintern. Bearbetning före vintern är idealisk. Frosten får den spruckna jorden att smulas sönder på bästa sätt. Men det går också bra att odla på våren före den första sådden/planteringen. Din egen motivation är ofta högre på våren.

Vilken sugga ska ha vilken säng?

För upphöjda bäddar kan du använda våra små suggtänder nr 1307 eller nr 1309 från Krumpholz. Vår stora hammarsmidda såtand nr. 1061 eller såtanden nr. 1306 är idealiska för plana bäddar.

Smula sönder matjorden fint kan du bäst använda en kultivator eller kultivator. De uppluckrade jordlagren kan lättare ta upp värme, luft, vatten och näringsämnen. Samtidigt är jorden optimalt förberedd för gödsling – det är bäst att använda naturliga gödselmedel för att säkerställa att jorden alltid förses med tillräckligt med näringsämnen.

De många olika suggorna, kultivatorerna och kultivatorerna från Krumpholz erbjuder alla trädgårdsmästare rätt trädgårdsredskap för att lossa jorden och rensa ogräs.

Garanti för bästa pris

Om du hittar ett mer fördelaktigt pris (inkl. fraktkostnader) hos en annan återförsäljare, kommer du att få denna Krumpholz-artikel från oss till samma pris.

Denna garanti gäller i upp till 14 dagar efter köpet. Detta gäller inte specialförsäljning vid lageravveckling, insolvens eller auktion.