1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats www.verktyg.eu och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland,Tel.: +492293 907999, Fax: +492293 907998, E-post: info@holz-jaeger.com. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud för denna webbplats, som kan kontaktas på följande sätt Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Svenja Jaeger, Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Tyskland,Tel.: +492293 907999, info@holz-jaeger.com.

1.4 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den registeransvarige) använder denna webbplats en SSL- eller SSL-krypterad anslutning. TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning på teckensträngen”https://” och låssymbolen i webbläsarraden.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade ”serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

– Vår besökta webbplats
– Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst
– Mängd data som skickats i bytes
– Källa/referens från vilken du hittade sidan
– Webbläsare som används
– Operativsystem som används
– Använd IP-adress (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Behandlingen utförs i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverns loggfiler om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att du stängt din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och behandlar viss användarinformation som webbläsar- och platsdata och IP-adressvärden i individuell omfattning. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilken cookie det gäller.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. för att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som implementerats av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för att fullgöra avtalet eller i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på webbplatsen.

Vi kan samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi samarbetar med ovannämnda reklampartners kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande stycken.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt när det gäller hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

4) Skapa kontakt

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in i samband med ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter avslutad behandling av din förfrågan; detta är fallet om det kan härledas från omständigheterna att ärendet i fråga har slutgiltigt klargjorts och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto och för avtalshantering

I enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för att uppfylla ett avtal eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens ovan angivna adress. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att fullgöra avtalet. Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skattemässiga och kommersiella lagringstider och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller en lagligt tillåten ytterligare användning av uppgifter har reserverats av oss, om vilket vi kommer att informera dig nedan.

6) Användning av förfaranden för enkel inloggning

Facebook Connect

På vår webbplats kan du logga in för att skapa ett kundkonto eller registrera dig med det sociala pluginet ”Facebook Connect” från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Facebook”), som en del av den så kallade single sign-on-tekniken, om du har en Facebook-profil. Du kan känna igen ”Facebook Connect” sociala plugins på vår webbplats genom den blå knappen med Facebook-logotypen och orden ”Logga in med Facebook” eller ”Anslut med Facebook” eller ”Logga in med Facebook” eller ”Logga in med Facebook”. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direktanslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Facebook information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Facebook-server i USA och lagras där. Denna databehandling sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av Facebooks legitima intresse av att visa personlig reklam baserat på ditt surfbeteende.

Genom att använda knappen ”Facebook Connect” på vår webbplats har du också möjlighet att logga in eller registrera dig på vår webbplats med hjälp av dina Facebook-användardata. Endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke före registreringsprocessen på grundval av ett motsvarande meddelande om utbyte av data med Facebook i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. Enligt GDPR får vi den allmänna och offentligt tillgängliga information som lagras i din profil när du använder knappen ”Facebook Connect” från Facebook, beroende på dina inställningar för skydd av personuppgifter på Facebook. Denna information omfattar användar-ID, namn, profilbild, ålder och kön.

Observera att efter ändringar i Facebooks sekretesspolicy och användarvillkor kan dina profilbilder, dina vänners användar-ID och vänlistan också överföras när du ger ditt samtycke om de har markerats som ”offentliga” i dina sekretessinställningar på Facebook. De uppgifter som överförs av Facebook kommer att lagras och behandlas av oss för att skapa ett användarkonto med nödvändiga uppgifter, om du har godkänt Facebook att göra det (titel, förnamn, efternamn, adressuppgifter, land, e-postadress, födelsedatum). Omvänt kan data (t.ex. information om ditt surf- eller köpbeteende) överföras från oss till din Facebook-profil på grundval av ditt samtycke.

Det givna samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som anges i början av denna förklaring.

Facebook Inc. med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU efterlevs.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i Facebooks dataskyddsinformation: http://www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook ska överföra de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att Facebook-plugins laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. med ”Adblock Plus” https://adblockplus.org/de/.

7) Funktion för kommentarer

Som en del av kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer, förutom din kommentar, uppgifter om när kommentaren skapades och det kommentatornamn du har valt att sparas och publiceras på webbplatsen. Din IP-adress loggas och lagras också. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll genom att publicera en kommentar. Vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig om en tredje part skulle invända att ditt publicerade innehåll är olagligt. Den rättsliga grunden för lagring av dina uppgifter är Art. 6 para. 1 lit.b och f GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part anser att de är olagliga.
Som användare kan du prenumerera på uppföljande kommentarer. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande för att säkerställa att du är ägare till den angivna e-postadressen (double opt-in-förfarande). Den rättsliga grunden för databehandling i samband med prenumeration på kommentarer är artikel 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst avregistrera dig från pågående prenumerationer på kommentarer med framtida verkan. Mer information om hur du avregistrerar dig finns i bekräftelsemeddelandet.

8) Databehandling för orderhantering

8.1 För att kunna behandla din beställning samarbetar vi med tjänsteleverantörer som helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som anlitats för leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det auktoriserade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, i den mån detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används ger vi uttrycklig information om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

8.2 Vi samarbetar med externa fraktpartners för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder. Vi tillhandahåller ditt namn, din leveransadress och din e-postadress uteslutande i syfte att leverera varor i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR till en av oss utvald transportpartner.

8.3 Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

  • GLS

Om varorna levereras av transportföretaget GLS(General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
, GLS Germany-Straße 1 – 7, DE-36286 Neuenstein) kommer vi att tillhandahålla din e-postadress i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. 1 lit. a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering till GLS, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall, för leveransändamål i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. GDPR vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till GLS. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varor. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med GLS eller meddela om leverans.

Samtycket kan när som helst återkallas med framtida verkan från den personuppgiftsansvarige som nämns ovan eller från transporttjänstleverantören GLS.

  • DHL

Om varorna levereras av transportföretaget DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland) anger vi din e-postadress i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. 1 lit. a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering till DHL, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall, för leveransändamål i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR lämnar vi endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varor. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med DHL eller meddela om leverans.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden från den registeransvarige som nämns ovan eller från transporttjänstleverantören DHL.

  • Hermes

Om varorna levereras av transporttjänstleverantören Hermes(Hermes Germany GmbH
Essener Straße 89, D-22419 Hamburg), kommer vi att tillhandahålla din e-postadress i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering till Hermes, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i beställningsprocessen. I annat fall, för leveransändamål i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. GDPR lämnar vi endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till Hermes. Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varor. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med Hermes eller meddela leverans.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden från den registeransvarige som nämns ovan eller från Hermes transporttjänstleverantör.

8.4 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänstleverantörer)

– Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp på konto” eller ”delbetalning” via PayPal, överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan ”PayPal”), som en del av betalningshanteringen. Överföringen sker i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering.

PayPal förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp på konto” eller ”betalning genom delbetalningar” via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter behandlas i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av PayPals legitima intresse av att fastställa din solvens. PayPal använder resultatet av kreditprövningen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). Om poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, baseras dessa på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. Ytterligare information om dataskydd, inklusive information om de kreditinstitut som används, finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

– OMEDELBART

Om du väljer betalningsmetoden ”SOFORT” kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad ”SOFORT”), till vilken vi överför dina uppgifter som tillhandahålls under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. b DSGVO att vidarebefordra. Sofort GmbH är en del av Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål. Du kan få ytterligare information om SOFORTs dataskyddsbestämmelser på följande Internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

9) Användning av sociala medier: sociala plugins

9.1 Facebook-plugins med Shariff-lösning

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins (”plugins”) från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (”Facebook”).
För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade på sidan som plugins, utan endast med hjälp av en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att ingen anslutning till Facebook-servrarna upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar öppnas. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och Facebook-sidan öppnas, där du kan interagera med plugins (om nödvändigt efter att du har angett dina inloggningsuppgifter).
Facebook Inc. med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU efterlevs.
Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i Facebooks dataskyddsinformation: http://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ plugins som en Shariff-lösning

Vår webbplats använder så kallade Social Plugins (”Plugins”) från det sociala nätverket Google+, som drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade på sidan som plugins, utan endast med hjälp av en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att ingen anslutning till Google+-servrarna upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar öppnas. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster med Google+-sidan, där du kan interagera med plugins (eventuellt efter att du har angett dina inloggningsuppgifter).

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Google samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan hittas i Googles dataskyddsinformation: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.3 Twitter-plugin som Shariff-lösning

Vår webbplats använder så kallade sociala plugins (”plugins”) från mikrobloggtjänsten Twitter, som drivs av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”).

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade på sidan som plugins, utan endast med hjälp av en HTML-länk. Denna typ av integration säkerställer att ingen anslutning till Twitters servrar upprättas när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar öppnas. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och Twitter-sidan öppnas, där du kan interagera med plugins (eventuellt efter att du har angett dina inloggningsuppgifter).

Twitter Inc. med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU efterlevs.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Twitter samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Twitters dataskyddsinformation: https://twitter.com/privacy

10) Användning av sociala medier: videor

Användning av YouTube-videor

Den här webbplatsen använder YouTube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören ”YouTube”, som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Här används det utökade dataskyddsläget, som enligt leverantören endast initierar lagring av användarinformation när videon/videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor startas använder leverantören ”YouTube” cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från ”Youtube” används dessa bl.a. för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra kränkande beteende. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill bli associerad med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och analyserar dem. En sådan utvärdering görs i synnerhet i enlighet med artikel 6.1 i direktivet. 1 lit.f GDPR på grundval av Googles berättigade intresse av att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.
Oberoende av uppspelningen av de inbäddade videorna upprättas en anslutning till Googles nätverk ”DoubleClick” varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsprocesser utan vårt inflytande.

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Ytterligare information om dataskydd på ”YouTube” finns i leverantörens sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

11) Tjänster för webbanalys

Google (Universal) Analytics

– Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp()”, vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. I förlängningen kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall utförs denna behandling i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på följande länk för att ställa in en opt-out cookie som förhindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän, om du tar bort dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen): Avaktivera Google Analytics

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

– Google Universal Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp()”, vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkta personliga referenser. I förlängningen kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall utförs denna behandling i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på följande länk för att ställa in en opt-out cookie som förhindrar Google Analytics från att samla in data på denna webbplats i framtiden (denna opt-out cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän, om du tar bort dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på den här länken igen): Avaktivera Google Analytics

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Denna webbplats använder också Google Analytics för en enhetsöverskridande analys av besöksflöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan avaktivera den enhetsövergripande analysen av din användning i ditt kundkonto under ”Mina uppgifter”, ”Personuppgifter”.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

12) Verktyg och diverse

12.1 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Maps är en webbtjänst för visning av interaktiva (land)kartor för att visualisera geografisk information. Genom att använda den här tjänsten kan du se var vi finns och lättare hitta oss.
Information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) överförs till Googles servrar i USA och lagras där så snart du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill bli associerad med din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och analyserar dem. En sådan utvärdering görs i synnerhet i enlighet med artikel 6.1 i direktivet. 1 lit.f GDPR på grundval av Googles berättigade intresse av att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet.

Google LLC, baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google när du använder Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan inte användas i detta fall.

Du kan se Googles användarvillkor på http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats (”Googles sekretesspolicy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13.2 Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) för standardiserad visning av teckensnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för att skapa en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, används ett standardteckensnitt av din dator.

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”, vilket garanterar efterlevnad av den dataskyddsnivå som gäller i EU.
Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/

14) Den registrerades rättigheter

14.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter som registrerad (rätt till tillgång och ingripande) gentemot den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

– Rätt till information i enlighet med art. 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att fastställa lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in av oss från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om den inblandade logiken och omfattningen och avsedda effekter av sådan behandling på dig, samt din rätt att informeras om garantierna enligt art. 46 GDPR om dina uppgifter överförs till tredjeländer;

– Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagras av oss;

– Rätt till radering enligt art. 17 i GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i art. 17.1 i GDPR är uppfyllda. 1 i den allmänna dataskyddsförordningen. Denna rätt gäller dock inte i synnerhet om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

– Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så länge som riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av obehörig databehandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter när syftet har uppnåtts eller om du har lämnat in en invändning av skäl till din speciella situation, så länge det ännu inte är klart om våra legitima skäl har företräde;

– Rätt till information i enlighet med artikel 19 i GDPR: Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att underrätta alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

– Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan registeransvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart;

– Rätt att återkalla samtycke i enlighet med art. 7 para. 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan tillstånd. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan det återkallades;

– Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen, utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

14.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER SOM EN DEL AV EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL YTTERLIGARE BEHANDLING OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER SOM RÖR DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. KAN DU GÖRA INVÄNDNINGAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

15) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Hur länge personuppgifterna lagras bestäms av respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. lagringstider enligt handels- och skattelagstiftning). När denna period har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, förutsatt att de inte längre krävs för att uppfylla eller inleda avtalet och/eller att vi inte längre har ett berättigat intresse av fortsatt lagring.

Status: 31.12.2018

Tillägg till Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock först att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk.
En opt-out-cookie ställs in för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns i Google Analytics användar villkor eller i Google Analytics översikt. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att säkerställa anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. för att skydda dina förfrågningar via Internetformuläret. (Google). Frågeställningen används för att avgöra om inmatningen har gjorts av en människa eller om den har missbrukats genom automatiserad, maskinell bearbetning. Förfrågan omfattar att IP-adressen och alla andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Din IP-adress kommer dock att förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna tjänst. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med andra Google-data. För dessa uppgifter gäller Googles avvikande dataskyddsbestämmelser. Ytterligare information om Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Information om databehandling i samband med Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, utförs databehandlingen av Google Analytics av Google LLC. Google LLC och Google Ireland Limited kallas nedan för ”Google”.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på webbplatsbesökarens dator och som gör det möjligt att analysera webbplatsbesökarens användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om webbplatsbesökarens användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där.

Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymiseIp()” på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter möjligheten till direkta personliga referenser. I förlängningen kommer Googles IP-adress att förkortas i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av den aktuella webbläsaren som en del av Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla webbplatsoperatören ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet (art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Det berättigade intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på ett adekvat sätt genom pseudonymisering.

Google LLC. erbjuder en garanti för efterlevnad av en lämplig nivå av dataskydd på grundval av standardavtalsklausulerna. De uppgifter som skickas och kopplas till cookies, användaridentifierare (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 50 månader. Uppgifter som har nått slutet av sin lagringsperiod raderas automatiskt en gång i månaden.

Google Analytics insamling kan förhindras genom att besökaren justerar cookie-inställningarna för denna webbplats. Du kan också när som helst invända mot insamling och lagring av IP-adressen och de data som genereras av cookies med verkan för framtiden. Det motsvarande webbläsarpluginet kan laddas ner och installeras på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Besökaren kan förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie är inställd för att förhindra framtida insamling av data när du besöker denna webbplats.

Ytterligare information om Googles användning av data, inställnings- och invändningsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy(https://policies.google.com/privacy) och i inställningarna för visning av annonser från Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google LLC (Google) för att skydda dina förfrågningar via Internetformuläret. Frågeställningen används för att avgöra om inmatningen har gjorts av en människa eller om den har missbrukats genom automatiserad, maskinell bearbetning. Förfrågan omfattar att IP-adressen och alla andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Din IP-adress kommer dock att förkortas av Google i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna tjänst. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av reCaptcha kommer inte att slås samman med andra Google-data. För dessa uppgifter gäller Googles avvikande dataskyddsbestämmelser. Ytterligare information om Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=de